לְהִצטַיֵן

התחל שורה חדשה באותו תא

Start New Line Same Cell

קיצור דרך של Windowsהכללהיכנסקיצור דרך ל- Macלַחֲזוֹר

בדרך כלל, כאשר אתה לוחץ על מקש Enter, Excel מעביר את הסמן לתא הבא. אם ברצונך להזין מעבר שורה בתוך אותו תא, עליך להשתמש בקיצור דרך. כאן בשלבים:

(1) הזז את הסמן לאן שברצונך לשבור את הקוכיצד לשנות ערכי ציר אנכי ב- Excel

העבר את הסמן לנקודת שבירה(2) הקלד Alt + Enter

הקלד Alt + Enterבאמצעות אינדקס והתאמה ב- Excel

(3) ודא ש'עטיפת טקסט 'מופעלת כדי לראות שורות עוטפות בתא:

ודא כי גלישת טקסט מופעלת

הערות

  1. אתה יכול להשתמש בטכניקה זו כדי להקל על קריאת נוסחאות IF מקוננות .
  2. אתה יכול גם הזן שורה חדשה באמצעות נוסחה .
  3. Mac Excel 365 תומך ב- Alt + Enter. אחרת ראה קיצור הדרך המקורי למעלה.
222 קיצורי דרך ל- Excel עבור Windows ו- Mac


^