300 דוגמאות

צפו בחוברות עבודה מרובות

View Multiple Workbooks

אם אתה רוצה להציג חוברות עבודה מרובות של Excel במקביל, בצע את השלבים הבאים.

1. ראשית, פתח שניים או יותר חוברות עבודה.2. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצת חלונות, לחץ על סידור הכל.לחץ על סידור הכל

להצטיין ברשימה הנפתחת אם אז

3. בחר את הגדרת הסידור הרצויה. לדוגמה, לחץ על אופקי.הגדרת סידור אופקי

4. לחץ על אישור.

צפו בחוברות עבודה מרובות של Excel5. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצת חלונות, לחץ על הצג זה לצד זה (כברירת מחדל, גלילה סינכרונית מופעלת), כדי לגלול בשני חוברות העבודה בו זמנית.

כשרוצים להפנות לטור נתונים שלם בטבלה, אתה יוצר עמודה

צפה זה לצד זה

3/4 הושלם! למידע נוסף על חוברות עבודה>
עבור לפרק הבא: דפי עבודה^